EmailFacebookPinterestTwitter

Crear pagina web facil

Creo mi página web

تابعونا من هنا

  الجــــولة 18 
إتحاد وهران
 
شبيبة تيارت

 
01
 05

الجمعة  16 فيفري 2018

15:00

ملعب أيت عبدالرحيم - تيارت

 مبـــاريـات الجــــولة 01 الجمعة 22-09 -2017

زيد تموشنت
01/02
شبيبة تيارت

مثالية تغنيف
03/00
اتحاد ع الحجر
ش.س.براهيم
00/01اتحاد وهران

ج.ا.ع القادر
01/00شبيبة سيق

م س الشحمي
00/02شباب تموشنت

هلال سيق
01/02شباب سفيزف
شباب الحناية
01/02وداد مستغانم
اتحاد تلمسان
00/01 شباب أدرار
 مبـاريات الجــولة 16 الجمعة 26-01-2018

شبيبة تيارت
01/00
زيد تموشنت

إتحاد ع الحجر
00/00
مثالية تغنيف

إتحاد وهران
00/01ش س ابراهيم

شبيبة سيق
00/01ش أ ع القادر

شباب تموشنت
00/00م س الشحمي 

شباب سفيزف
00/01هلال  سيق

شباب أدرار
00/02إتحاد تلمسان

وداد مستغانم
02/01 شباب الحناية
 مبــاريـات الجــــولة 19 الجمعة 16-02 -2018

إتحاد وهران
01/05
شبيبة تيارت

هلال سيق
02/02شباب الحناية

زيد تموشنت
01/03إتحاد تلمسان

م س الشحمي
00/00وداد مستغانم

ش أ ع القادر
00/02

شباب أدرار

ش س ابراهيم
00/01شباب سفيزف

مثالية تغنيف
01/04شباب تموشنت
إ عين الحجر
02/02 شبيبة سيق
 مبــاريــات الجـــولة 02 الجمعة 29-09 -2017

شبيبة تيارت
01/00
اتحاد ع الحجر

إتحاد تلمسان
00/00
شباب الحناية
وداد مستغانم
02/01هلال سيق

شباب أدرار
01/02زيد تموشنت

شباب سفيزف
02/02م س الشحمي 

شباب تموشنت
01/01ج أ ع القادر

شبيبة سيق
02/00ش.س. ابراهيم
اتحاد وهران
01/00 مثالية تغنيف

 

 مبـاريات الجــولة 17 الجمعة و السبت 02-03 -02-2018

إتحاد ع الحجر
00/03
شبيبة تيارت

شباب الحناية
01/01
إتحاد تلمسان

زيد تموشنت
00/01شباب أدرار

م س الشحمي
02/00شباب سفيزف

ش أ ع القادر
01/02شباب تموشنت 

ش س ابراهيم
02/03شبيبة سيق

مثالية تغنيف
00/02إتحاد وهران

هلال سيق
02/01 وداد مستغانم
لشعار         الفريـق               النقاط    لعب   لفارق
39+
19
49

شبيبة تيارت

01
32+
19
48شباب تموشنت

02
10+
19
32
إتحاد تلمسان

03
02+19
32ش أ ع القادر

04
02-19

30

شباب أدرار

05
01-
19
27
وداد مستغانم

06
04+19
26شباب الحناية

07
00+19
26
م س الشحمي

08
02-
19
26إتحاد وهران

09
09-19
24شباب سفيزف

10
14-19
21
إتحاد ع الحجر  (-03)

11
07-19
20شبيبة سيق 

12
09-19
19

زيد تموشنت

13
14-19
18
مثالية تغنيف

14
13-
19
17
هلال سيق

15
21-19
08ش س ابراهيم
 16
 مبــاريـات الجــــولة 03 الجمعة 06-10 -2017

م س الشحمي
01/03
شبيبة تيارت

إ عين الحجر
00/02إتحاد وهران
مثالية تغنيف
01/02شبيبة سيق

ش س ابراهيم
00/04شباب تموشنت

ج أ ع القادر
02/00

شباب سفيزف

زيد تموشنت
02/02وداد مستغانم
هلال سيق
00/01إتحاد تلمسان
شباب الحناية
01/02 شباب أدرار
 مبــاريـات الجــولة 18 السبت 10-02 -2018

شبيبة تيارت
02/01
م س الشحمي

إ تحاد وهران
00/02إعين الحجر
شبيبة سيق
01/02مثالية تغنيف

شباب تموشنت
03/00ش س ابراهيم

شباب سفيزف
00/00

ش أ ع القادر

وداد مستغانم
02/02زيد تموشنت
إتحاد تلمسان
01/00هلال سيق
شباب أدرار
00/03 شباب الحناية
 مبــاريـات الجــــولة 04 الجمعة 13-10 -2017

شبيبة تيارت
00/00
إتحاد وهران

شباب الحناية
02/01هلال سيق
إتحاد تلمسان
00/00زيد تموشنت

وداد مستغانم
01/03م س الشحمي

شباب أدرار
00/01

ج أ ع القادر

شباب سفيزف
00/00ش س ابراهيم
شباب تموشنت
03/00مثالية تغنيف
شبيبة سيق
00/01 إتحاد ع الحجر
 مبــاريـات الجــــولة 19 الجمعة 16-02 -2018

إتحاد وهران
15:00
شبيبة تيارت

هلال سيق
15:00شباب الحناية

زيد تموشنت
15:00إتحاد تلمسان

م س الشحمي
15:00وداد مستغانم

ش أ ع القادر
15:00

شباب أدرار

ش س ابراهيم
15:00شباب سفيزف

مثالية تغنيف
15:00شباب تموشنت
إ عين الحجر
15:00 شبيبة سيق
 مبــــاريـــات الشبيبة لموسم 2017-2018
 
زيد تموشنت
01/02
شبيبة تيارت

01

شبيبة تيارت
01/00
إتحاد ع الحجر
 02
 م.س.الشحمي
01/03
شبيبة تيارت

03

شبيبة تيارت00/00
إتحاد وهران
 04

 ش.س ابراهيم
00/04
شبيبة تيارت

05

شبيبة تيارت 04/00مثالية تغنيف
 06
 ج أ ع القادر
 01/04شبيبة تيارت

07

شبيبة تيارت03/00  شبيبة سيق
 08
  شباب تموشنت
00/00
شبيبة تيارت

09

 وداد مستغانم 00/01شبيبة تيارت

10

 شبيبة تيارت 03/00 شباب سفيزف 
11
 
شباب أدرار 00/05شبيبة تيارت

12
  شبيبة تيارت00/00
إتحاد تلمسان 
13
 
 شباب الحناية
00/03
شبيبة تيارت
 14
شبيبة تيارت00/00
هلال سيق

15
  شبيبة تيارت01/00
زيد تموشنت  
16
  إتحاد ع الحجر00/03
شبيبة تيارت
 17
  شبيبة تيارت02/01
م س الشحمي
 18

إتحاد وهران01/05
 شبيبة تيارت 19
  شبيبة تيارت ش.س.ابراهيم

20

 مثالية تغنيف
 شبيبة تيارت   21
  شبيبة تيارت ج أ ع القادر
 22
  شبيبة سيق
  شبيبة تيارت 23
  شبيبة تيارت شباب تموشنت

24
شبيبة تيارت وداد مستغانم25
  شباب سفيزف
 شبيبة تيارت

26
شبيبة تيارت إتحاد أدرار27
  إتحاد تلمسان
 شبيبة تيارت

28
شبيبة تيارت شباب الحناية29
  هلال سيق
  شبيبة تيارت
30
 مبــاريـات الجــــولة 20 ------- 00-00 -2018

شبيبة تيارت
15:00ش س ابراهيم

شباب الحناية
15:00زيد تموشنت

شبيبة سيق
15:00إتحاد وهران

شباب تموشنت
15:00إتحاد ع الحجر

شباب سفيزف
15:00

مثالية تغنيف

وداد مستغانم
15:00ش أ ع القادر

شباب أدرار
15:00هلال سيق

إتحاد تلمسان
15:00 م س الشحمي

 مبــاريـات الجــــولة 05 الجمعة 20-10 -2017

ش س ابرهيم
00/04
شبيبة تيارت

زيد تموشنت
00/04شباب الحناية
إتحاد وهران
01/00شبيبة سيق

إتحاد ع الحجر
00/03شباب تموشنت

مثالية تغنيف
00/03

شباب سفيزف

ج أ ع القادر
02/02وداد مستغانم

هلال سيق
01/02شباب أدرار

م س الشحمي
00/01 إتحاد تلمسان
 مبــاريـات الجــــولة 21 ------ 00-00 -2018

مثالية تغنيف
15:00
شبيبة تيارت

إتحاد ع الحجر
15:00شباب سفيزف

إتحاد وهران
15:00شباب تموشنت

شبيبة سيق
15:00وداد مستغانم

زيد تموشنت
15:00

هلال سيق

م س الشحمي
15:00شباب الحناية

إش أ ع القادر
15:00إتحاد تلمسان

ش س ابراهيم
15:00 شباب أدرار

 مبـــاريـات الجــــولة 06 الجمعة 27-10 -2017

شبيبة تيارت
04/00
مثالية تغنيف

شباب سفيزف
00/02إ عين الحجر
شباب تموشنت
01/00إتحاد وهران

وداد مستغانم
00/00شبيبة سيق

هلال سيق
00/04

زيد تموشنت

شباب الحناية
00/02م س الشحمي

إتحاد تلمسان
00/02ج أ ع القادر

شباب أدرار
02/02 ش س براهيم
 مبــاريـات الجــــولة 22 ------ 00-00 -2018

شبيبة تيارت
15:00
ش أ ع القادر

شباب الحناية
15:00إتحاد وهران

هلال سيق
15:00م س الشحمي

شباب تموشنت
15:00شبيبة سيق

شباب سفيزف
15:00

زيد تموشنت

وداد مستغانم
15:00ش س ابراهيم

شباب أدرار
15:00مثالية تغنيف

إتحاد تلمسان
15:00 إتحاد ع الحجر

 مبــاريـات الجــــولة 07 السبت 11-11 -2017

ش أ ع القادر
01/04
شبيبة تيارت

إتحاد وهران
02/00شباب الحناية
م س الشحمي
01/02هلال سيق

شبيبة سيق
00/04شباب تموشنت

زيد تموشنت
00/01

شباب سفيزف

ش س ابراهيم
00/01وداد مستغانم

مثالية تغنيف
00/01شباب أدرار

إتحاد ع الحجر
00/04 إتحاد تلمسان
 مبــاريـات الجــــولة 23 ------ 00-00 -2018

شبيبة سيق
15:00
شبيبة تيارت

إتحاد ع الحجر
15:00شباب أدرار

إتحاد وهران
15:00شباب سفيزف

شباب تموشنت
15:00وداد مستغانم

م س الشحمي
15:00

زيد تموشنت

ش أ ع القادر
15:00هلال سيق

ش س ابراهيم
15:00شباب الحناية

مثالية تغنيف
15:00 إتحاد تلمسان

 مبــاريـات الجــــولة 08 الجمعة 17-11 -2017

شبيبة تيارت
03/00
شبيبة سيق

شباب أدرار
01/01إتحاد ع الحجر
شباب سفيزف
02/01إتحاد وهران

وداد مستغانم
00/02شباب تموشنت

زيد تموشنت
00/01

م س الشحمي

هلال سيق
00/02ش أ ع القادر

شباب الحناية
00/00ش س ابراهيم

إتحادتلمسان
01/02 مثالية تغنيف
 مبـاريـات الجــــولة 09 الثلاثاء 28-11 -2017

شباب تموشنت
00/00
شبيبة تيارت

مثالية تغنيف
00/03شباب الحناية

إتحاد ع الحجر
01/03هلال سيق

ش أ ع القادر
01/03زبد تموشنت

شبيبة سيق
01/01

شباب سفيزف

إتحاد وهران
00/01وداد مستغانم

م س الشحمي
01/02شباب أدرار

ش س ابراهيم
00/04 إتحاد تلمسان

logo

 مبــاريـات الجــــولة 10 السبت 02-12 -2017

وداد مستغانم
00/01
شبيبة تيارت

شباب الحناية
00/01إتحاد ع الحجر

إتحاد تلمسان
01/03إتحاد وهران

شباب أدرار
01/00شبيبة سيق

شباب سفيزف
01/02

شباب تموشنت

م س الشحمي
00/02ش أ ع القادر

زيد تموشنت
02/01ش س ابراهيم

هلال سيق
00/01 مثالية تغنيف

الإذاعات الوطنية

  

 
 
   

 

 

 

 

 

 

 

 مبــاريـات الجــــولة 11 الجمعة 08-12 -2017

شبيبة تيارت
03/00شباب سفيزف

ش أ ع القادر
00/03شباب الحناية

ش س ابراهيم
00/01هلال سيق

شباب تموشنت
02/01زيد تموشنت

إتحاد ع الحجر
00/02

م س الشحمي

مثالية تغنيف
02/02وداد مستغانم

إتحاد وهران
00/02شباب أدرار

شبيبة  سيق
02/03 إتحاد تلمسان

 مبــاريات الجــــولة 12 الجمعة 15-12 -2017

شباب أدرار
00/05شبيبة تيارت

هلال سيق
01/02إتحاد وهران

شباب الحناية
00/00شبيبة سيق

إتحاد تلمسان
01/03شباب تموشنت

وداد مستغانم
00/01

شباب زفيزف

ش أ ع القادر
01/01ش س ابراهيم

م س الشحمي
01/01مثالية تغنيف

زيد تموشنت
00/01 إتحاد ع الحجر

 مبــاريـات الجــــولة 13 الجمعة 22-12 -2017

شبيبة تيارت
00/00إتحاد تلمسان

شباب تموشنت
00/01شباب الحناية

شبيبة سيق
02/00هلال سيق

إتحاد وهران
00/00زيد تموشنت

ش س ابراهيم
01/02

م س الشحمي

مثالية تغنيف
01/02ش أ ع القادر

إتحاد ع الحجر
01/02وداد مستغانم 

شباب سفيزف
01/01 شباب أدرار

logo

 مبـاريـات الجــــولة 14 الجمعة 29-12 -2017

شباب الحناية
00/03شبيبة تيارت

م س الشحمي
01/00إتحاد وهران

زيد تموشنت
00/01شبيبة سيق

إتحاد تلمسان
01/01شباب سفيزف

مثالية تغنيف
03/00

ش س ابراهيم

ش أ ع القادر
01/02إتحاد ع الحجر

شباب أدرار
01/02وداد مستغانم 

هلال سيق
00/02 شباب تموشنت

                    ©2012- 2018 / jsmtiaret! - Tous Droits Réservés.                 

                    Designed by Prince Eljazaer