EmailFacebookPinterestTwitter

تابعونا من هنا

  الجــــولة 30 و الأخيرة 
هلال سيق
 
شبيبة تيارت

 
00 
03

السبت  05 ماي  2018

16:00

ملعب أيت عبدالرحيم - تيارت   

 مبـــاريـات الجــــولة 01 الجمعة 22-09 -2017

زيد تموشنت
01/02
شبيبة تيارت

مثالية تغنيف
03/00
اتحاد ع الحجر
ش.س.براهيم
00/01اتحاد وهران

ج.ا.ع القادر
01/00شبيبة سيق

م س الشحمي
00/02شباب تموشنت

هلال سيق
01/02شباب سفيزف
شباب الحناية
01/02وداد مستغانم
اتحاد تلمسان
00/01 شباب أدرار
 مبـاريات الجــولة 16 الجمعة 26-01-2018

شبيبة تيارت
01/00
زيد تموشنت

إتحاد ع الحجر
00/00
مثالية تغنيف

إتحاد وهران
00/01ش س ابراهيم

شبيبة سيق
00/01ش أ ع القادر

شباب تموشنت
00/00م س الشحمي 

شباب سفيزف
00/01هلال  سيق

شباب أدرار
00/02إتحاد تلمسان

وداد مستغانم
02/01 شباب الحناية
 مبـاريـات الجــــولة 30 السبت 05-05 -2018

هلال سيق
00/03شبيبة تيارت

شباب الحناية
01/03شباب سفيزف 

زيد تموشنت
01/02مثالية تغنيف

م س الشحمي
00/01شبيبة سيق

ش أ ع القادر
04/03

إتحاد وهران

إتحاد تلمسان
01/01وداد مستغانم

 ش س ابراهيم
00/02إتحاد ع الحجر 

شباب أدرار
03/02شباب تموشنت

 مبـاريات الجــولة 17 الجمعة و السبت 02-03 -02-2018

إتحاد ع الحجر
00/03
شبيبة تيارت

شباب الحناية
01/01
إتحاد تلمسان

زيد تموشنت
00/01شباب أدرار

م س الشحمي
02/00شباب سفيزف

ش أ ع القادر
01/02شباب تموشنت 

ش س ابراهيم
02/03شبيبة سيق

مثالية تغنيف
00/02إتحاد وهران

هلال سيق
02/01 وداد مستغانم
 مبــاريــات الجـــولة 02 الجمعة 29-09 -2017

شبيبة تيارت
01/00
اتحاد ع الحجر

إتحاد تلمسان
00/00
شباب الحناية
وداد مستغانم
02/01هلال سيق

شباب أدرار
01/02زيد تموشنت

شباب سفيزف
02/02م س الشحمي 

شباب تموشنت
01/01ج أ ع القادر

شبيبة سيق
02/00ش.س. ابراهيم
اتحاد وهران
01/00 مثالية تغنيف
لشعار         الفريـق               النقاط    لعب   لفارق
60+
30
78

شبيبة تيارت

01
27+
3057شباب تموشنت

02
00+
30
48
ش أ ع القادر

03
11+30
46إتحاد تلمسان

04
01-30

46

شباب أدرار

05
08+
30
45
م س الشحمي 

06
09-30
39(-03)إتحاد ع الحجر

07
11-30
39
مثالية تغنيف 

08
04+
30
38شباب الحناية

09
02-30
38زيد تموشنت 

10
05-30
38
وداد مستغانم 

11
07-30
38شبيبة سيق 

12
04-30
36

إتحاد وهران

13
12-30
35
شباب سفيزف

14
15-
30
30
هلال سيق

15
35-30
15ش س ابراهيم
 16
 مبــاريـات الجــــولة 03 الجمعة 06-10 -2017

م س الشحمي
01/03
شبيبة تيارت

إ عين الحجر
00/02إتحاد وهران
مثالية تغنيف
01/02شبيبة سيق

ش س ابراهيم
00/04شباب تموشنت

ج أ ع القادر
02/00

شباب سفيزف

زيد تموشنت
02/02وداد مستغانم
هلال سيق
00/01إتحاد تلمسان
شباب الحناية
01/02 شباب أدرار
 مبــاريـات الجــولة 18 السبت 10-02 -2018

شبيبة تيارت
02/01
م س الشحمي

إ تحاد وهران
00/02إعين الحجر
شبيبة سيق
01/02مثالية تغنيف

شباب تموشنت
03/00ش س ابراهيم

شباب سفيزف
00/00

ش أ ع القادر

وداد مستغانم
02/02زيد تموشنت
إتحاد تلمسان
01/00هلال سيق
شباب أدرار
00/03 شباب الحناية
 مبــاريـات الجــــولة 04 الجمعة 13-10 -2017

شبيبة تيارت
00/00
إتحاد وهران

شباب الحناية
02/01هلال سيق
إتحاد تلمسان
00/00زيد تموشنت

وداد مستغانم
01/03م س الشحمي

شباب أدرار
00/01

ج أ ع القادر

شباب سفيزف
00/00ش س ابراهيم
شباب تموشنت
03/00مثالية تغنيف
شبيبة سيق
00/01 إتحاد ع الحجر
 مبــاريـات الجــــولة 19 الجمعة 16-02 -2018

إتحاد وهران
01/05
شبيبة تيارت

هلال سيق
02/02شباب الحناية

زيد تموشنت
01/03إتحاد تلمسان

م س الشحمي
00/00وداد مستغانم

ش أ ع القادر
00/02

شباب أدرار

ش س ابراهيم
00/01شباب سفيزف

مثالية تغنيف
01/04شباب تموشنت
إ عين الحجر
02/02 شبيبة سيق
 مبــــاريـــات الشبيبة لموسم 2017-2018
 
زيد تموشنت
01/02
شبيبة تيارت

01

شبيبة تيارت
01/00
إتحاد ع الحجر
 02
 م.س.الشحمي
01/03
شبيبة تيارت

03

شبيبة تيارت00/00
إتحاد وهران
 04

 ش.س ابراهيم
00/04
شبيبة تيارت

05

شبيبة تيارت 04/00مثالية تغنيف
 06
 ج أ ع القادر
 01/04شبيبة تيارت

07

شبيبة تيارت03/00  شبيبة سيق
 08
  شباب تموشنت
00/00
شبيبة تيارت

09

 وداد مستغانم 00/01شبيبة تيارت

10

 شبيبة تيارت 03/00 شباب سفيزف 
11
 
شباب أدرار 00/05شبيبة تيارت

12
  شبيبة تيارت00/00
إتحاد تلمسان 
13
 
 شباب الحناية
00/03
شبيبة تيارت
 14
شبيبة تيارت00/00
هلال سيق

15
  شبيبة تيارت01/00
زيد تموشنت  
16
  إتحاد ع الحجر00/03
شبيبة تيارت
 17
  شبيبة تيارت02/01
م س الشحمي
 18

إتحاد وهران01/05
 شبيبة تيارت 19
  شبيبة تيارت02/01
ش.س.ابراهيم

20

 مثالية تغنيف
00/03
شبيبة تيارت   21
  شبيبة تيارت02/01
ج أ ع القادر
 22
  شبيبة سيق
 00/03 شبيبة تيارت 23
  شبيبة تيارت 03/00شباب تموشنت

24
شبيبة تيارت 01/01وداد مستغانم25
  شباب سفيزف
 00/03شبيبة تيارت

26
شبيبة تيارت 00/00إتحاد أدرار27
  إتحاد تلمسان
00/01
شبيبة تيارت

28
شبيبة تيارت 03/00شباب الحناية29
  هلال سيق
00/03  شبيبة تيارت
30
 مبــاريـات الجــــولة 20 الجمعة 23-02 -2018

شبيبة تيارت
02/01ش س ابراهيم

شباب الحناية
01/00زيد تموشنت

شبيبة سيق
01/00إتحاد وهران

شباب تموشنت
00/01إتحاد ع الحجر

شباب سفيزف
00/00

مثالية تغنيف

وداد مستغانم
01/02ش أ ع القادر

شباب أدرار
00/01هلال سيق

إتحاد تلمسان
01/00 م س الشحمي

 مبــاريـات الجــــولة 05 الجمعة 20-10 -2017

ش س ابرهيم
00/04
شبيبة تيارت

زيد تموشنت
00/04شباب الحناية
إتحاد وهران
01/00شبيبة سيق

إتحاد ع الحجر
00/03شباب تموشنت

مثالية تغنيف
00/03

شباب سفيزف

ج أ ع القادر
02/02وداد مستغانم

هلال سيق
01/02شباب أدرار

م س الشحمي
00/01 إتحاد تلمسان
 مبــاريـات الجــــولة 21 الجمعة 02-03 -2018

مثالية تغنيف
00/03
شبيبة تيارت

إتحاد ع الحجر
03/02شباب سفيزف

إتحاد وهران
01/02شباب تموشنت

شبيبة سيق
00/00وداد مستغانم

زيد تموشنت
00/00

هلال سيق

م س الشحمي
00/01شباب الحناية

إش أ ع القادر
01/01إتحاد تلمسان

ش س ابراهيم
01/03 شباب أدرار

 مبـــاريـات الجــــولة 06 الجمعة 27-10 -2017

شبيبة تيارت
04/00
مثالية تغنيف

شباب سفيزف
00/02إ عين الحجر
شباب تموشنت
01/00إتحاد وهران

وداد مستغانم
00/00شبيبة سيق

هلال سيق
00/04

زيد تموشنت

شباب الحناية
00/02م س الشحمي

إتحاد تلمسان
00/02ج أ ع القادر

شباب أدرار
02/02 ش س براهيم
 مبــاريـات الجــــولة 07 السبت 11-11 -2017

ش أ ع القادر
01/04
شبيبة تيارت

إتحاد وهران
02/00شباب الحناية
م س الشحمي
01/02هلال سيق

شبيبة سيق
00/04شباب تموشنت

زيد تموشنت
00/01

شباب سفيزف

ش س ابراهيم
00/01وداد مستغانم

مثالية تغنيف
00/01شباب أدرار

إتحاد ع الحجر
00/04 إتحاد تلمسان
 مبــاريـات الجــــولة 22 الجمعة 09-03 -2018

شبيبة تيارت
02/01
ش أ ع القادر

شباب الحناية
01/01إتحاد وهران

هلال سيق
00/01م س الشحمي

شباب تموشنت
01/01شبيبة سيق

شباب سفيزف
01/02

زيد تموشنت

وداد مستغانم
00/01ش س ابراهيم

شباب أدرار
00/01مثالية تغنيف

إتحاد تلمسان
01/02 إتحاد ع الحجر

 مبــاريـات الجــــولة 23 الجمعة 16-03 -2018

شبيبة سيق
00/03
شبيبة تيارت

إتحاد ع الحجر
00/02شباب أدرار

إتحاد وهران
01/00شباب سفيزف

شباب تموشنت
02/02وداد مستغانم

م س الشحمي
00/01

زيد تموشنت

ش أ ع القادر
00/01هلال سيق

ش س ابراهيم
00/01شباب الحناية

مثالية تغنيف
00/00 إتحاد تلمسان

 مبــاريـات الجــــولة 08 الجمعة 17-11 -2017

شبيبة تيارت
03/00
شبيبة سيق

شباب أدرار
01/01إتحاد ع الحجر
شباب سفيزف
02/01إتحاد وهران

وداد مستغانم
00/02شباب تموشنت

زيد تموشنت
00/01

م س الشحمي

هلال سيق
00/02ش أ ع القادر

شباب الحناية
00/00ش س ابراهيم

إتحادتلمسان
01/02 مثالية تغنيف
 مبـاريـات الجــــولة 24 الجمعة 26-03 -2018

شبيبة تيارت
03/00
شباب تموشنت

شباب الحناية
01/03مثالية تغنيف

هلال سيق
00/02إتحاد ع الحجر

زيد تموشنت
01/02ش أ ع القادر

شباب سفيزف
00/01

شبيبة سيق

وداد مستغانم
01/00إتحاد وهران

شباب  أدرار
00/01م س الشحمي 

إتحاد تلمسان
02/00 ش س ابراهيم

 مبـاريـات الجــــولة 09 الثلاثاء 28-11 -2017

شباب تموشنت
00/00
شبيبة تيارت

مثالية تغنيف
00/03شباب الحناية

إتحاد ع الحجر
01/03هلال سيق

ش أ ع القادر
01/03زبد تموشنت

شبيبة سيق
01/01

شباب سفيزف

إتحاد وهران
00/01وداد مستغانم

م س الشحمي
01/02شباب أدرار

ش س ابراهيم
00/04 إتحاد تلمسان

logo

 مبــاريـات الجــــولة 25 الجمعة 30-12 -2018

شبيبة تيارت
01/01وداد مستغانم

إتحاد ع الحجر
00/00شباب الحناية

إتحاد وهران
00/01إتحاد تلمسان

شبيبة سيق
00/01شباب أدرار

شباب تموشنت
00/01

شباب سفيزف

ش أ ع القادر
00/03م س الشحمي

ش س ابراهيم
00/02زيد تموشنت

ميثالية تغنيف
01/00 هلال سيق

 مبــاريـات الجــــولة 10 السبت 02-12 -2017

وداد مستغانم
00/01
شبيبة تيارت

شباب الحناية
00/01إتحاد ع الحجر

إتحاد تلمسان
01/03إتحاد وهران

شباب أدرار
01/00شبيبة سيق

شباب سفيزف
01/02

شباب تموشنت

م س الشحمي
00/02ش أ ع القادر

زيد تموشنت
02/01ش س ابراهيم

هلال سيق
00/01 مثالية تغنيف

الإذاعات الوطنية

  

 
 
   

 

 

 

 

 

 

 

 مبــاريـات الجــــولة 11 الجمعة 08-12 -2017

شبيبة تيارت
03/00شباب سفيزف

ش أ ع القادر
00/03شباب الحناية

ش س ابراهيم
00/01هلال سيق

شباب تموشنت
02/01زيد تموشنت

إتحاد ع الحجر
00/02

م س الشحمي

مثالية تغنيف
02/02وداد مستغانم

إتحاد وهران
00/02شباب أدرار

شبيبة  سيق
02/03 إتحاد تلمسان

 مبــاريـات الجــــولة 26 الجمعة 06-04 -2018

شباب سفيزف
00/03شبيبة تيارت

شباب الحناية
01/02ش أ ع القادر

هلال سيق
00/02ش س ابراهيم

زيد تموشنت
00/01شباب تموشنت

م س الشحمي
01/01

إتحاد ع الحجر

وداد مستغانم
00/00مثالية تغنيف

شباب أدرار
00/01إتحاد وهران

إتحاد تلمسان
00/01 شبيبة سيق

 مبــاريات الجــــولة 12 الجمعة 15-12 -2017

شباب أدرار
00/05شبيبة تيارت

هلال سيق
01/02إتحاد وهران

شباب الحناية
00/00شبيبة سيق

إتحاد تلمسان
01/03شباب تموشنت

وداد مستغانم
00/01

شباب زفيزف

ش أ ع القادر
01/01ش س ابراهيم

م س الشحمي
01/01مثالية تغنيف

زيد تموشنت
00/01 إتحاد ع الحجر

 مبــاريات الجــــولة 27 الجمعة 13-04 -2018

شبيبة تيارت
00/00شباب أدرار

إتحاد وهران
00/02هلال سيق

شبيبة سيق
01/01شباب الحناية

شباب تموشنت
02/02إتحاد تلمسان

شباب سفيزف
00/02

وداد مستغانم

ش س ابراهيم
03/03ش أع القادر

مثالية تغنيف
00/02م س الشحمي

إتحاد ع الحجر
00/02 زيد تموشنت

 مبــاريـات الجــــولة 13 الجمعة 22-12 -2017

شبيبة تيارت
00/00إتحاد تلمسان

شباب تموشنت
00/01شباب الحناية

شبيبة سيق
02/00هلال سيق

إتحاد وهران
00/00زيد تموشنت

ش س ابراهيم
01/02

م س الشحمي

مثالية تغنيف
01/02ش أ ع القادر

إتحاد ع الحجر
01/02وداد مستغانم 

شباب سفيزف
01/01 شباب أدرار

 مبــاريـات الجــــولة 28 الجمعة 20-04 -2018

إتحاد تلمسان
00/01شبيبة تيارت

شباب الحناية
00/02شباب تموشنت

هلال سيق
00/01شبيبة سيق

زيد تموشنت
00/02إتحاد وهران

م س الشحمي
03/00

ش س ابراهيم

ش أ ع القادر
00/02مثالية تغنيف

وداد مستغانم
00/01إتحاد ع الحجر 

شباب أدرار
00/03 شباب سفيزف

logo

 مبـاريـات الجــــولة 14 الجمعة 29-12 -2017

شباب الحناية
00/03شبيبة تيارت

م س الشحمي
01/00إتحاد وهران

زيد تموشنت
00/01شبيبة سيق

إتحاد تلمسان
01/01شباب سفيزف

مثالية تغنيف
03/00

ش س ابراهيم

ش أ ع القادر
01/02إتحاد ع الحجر

شباب أدرار
01/02وداد مستغانم 

هلال سيق
00/02 شباب تموشنت

 مبـاريـات الجــــولة 29 الخميس 26-04 -2018

شبيبة تيارت
03/00شباب الحناية

إتحاد وهران
00/01م س الشحمي

هلال سيق
01/02زيد تموشنت

شباب سفيزف
01/01إتحاد تلمسان

مثالية تغنيف
03/02

ش س ابراهيم

إتحاد ع الحجر
02/03ش أع القادر

وداد مستغانم
00/03شباب أدرار 

شباب تموشنت
00/01 هلال سيق 

Crear pagina web facil

Creo mi página web