Prince Eljazaer

EmailFacebookPinterestTwitter
  الجــــولة 12 
شباب أدرار
 
شبيبة تيارت

 

 

الجمعة 15 ديسمبر 2017

15:00

ملعب أيت عبدالرحيم - تيارت

تابعونا من هنا

 مبــــاريـــات الجــــولة 01 الجمعة 22-09 -2017

زيد تموشنت
01/02
شبيبة تيارت

مثالية تغنيف
03/00
اتحاد ع الحجر
ش.س.براهيم
00/01اتحاد وهران

ج.ا.ع القادر
01/00شبيبة سيق

م س الشحمي
00/02شباب تموشنت

هلال سيق
01/02شباب سفيزف
شباب الحناية
01/02وداد مستغانم
اتحاد تلمسان
00/01 شباب أدرار
 مبــــاريـــات الشبيبة لموسم 2017-2018
 
زيد تموشنت
01/02
شبيبة تيارت

01

شبيبة تيارت
01/00
إتحاد ع الحجر
 02
 م.س.الشحمي
01/03
شبيبة تيارت

03

شبيبة تيارت00/00
إتحاد وهران
 04

 ش.س ابراهيم
00/04
شبيبة تيارت

05

شبيبة تيارت 04/00مثالية تغنيف
 06
 ج أ ع القادر
 01/04شبيبة تيارت

07

شبيبة تيارت03/00  شبيبة سيق
 08
  شباب تموشنت
00/00
شبيبة تيارت

09

 وداد مستغانم 00/01شبيبة تيارت

10

 شبيبة تيارت  شباب سفيزف 
11
 
شباب أدرار شبيبة تيارت

12
  شبيبة تيارت إتحاد تلمسان 
13
 
 شباب الحناية
 شبيبة تيارت
 14
شبيبة تيارت هلال سيق

15
  شبيبة تيارت زيد تموشنت  
16
  إتحاد ع الحجر شبيبة تيارت
 17
  شبيبة تيارت م س الشحمي
 18

إتحاد وهران  شبيبة تيارت 19
  شبيبة تيارت ش.س.ابراهيم

20

 مثالية تغنيف
 شبيبة تيارت   21
  شبيبة تيارت ج أ ع القادر
 22
  شبيبة سيق
  شبيبة تيارت 23
  شبيبة تيارت شباب تموشنت

24
شبيبة تيارت وداد مستغانم25
  شباب سفيزف
 شبيبة تيارت

26
شبيبة تيارت إتحاد أدرار27
  إتحاد تلمسان
 شبيبة تيارت

28
شبيبة تيارت شباب الحناية29
  هلال سيق
  شبيبة تيارت
30
 مبــــاريـــات الجــــولة 11 الجمعة 08-12 -2017

شبيبة تيارت
توقفشباب سفيزف

ش أ ع القادر
00/03شباب الحناية

ش س ابراهيم
00/01هلال سيق

شباب تموشنت
02/01زيد تموشنت

إتحاد ع الحجر
00/02

م س الشحمي

مثالية تغنيف
02/02وداد مستغانم

إتحاد وهران
00/02شباب أدرار

شبيبة  سيق
02/03 إتحاد تلمسان

 مبــــاريـــات الجــــولة 02 الجمعة 29-09 -2017

شبيبة تيارت
01/00
اتحاد ع الحجر

إتحاد تلمسان
00/00
شباب الحناية
وداد مستغانم
02/01هلال سيق

شباب أدرار
01/02زيد تموشنت

شباب سفيزف
02/02م س الشحمي 

شباب تموشنت
01/01ج أ ع القادر
شبيبة سيق
02/00ش.س. ابراهيم
اتحاد وهران
01/00 مثالية تغنيف
 مبــــاريـــات الجــــولة 03 الجمعة 06-10 -2017

م س الشحمي
01/03
شبيبة تيارت

إ عين الحجر
00/02إتحاد وهران
مثالية تغنيف
01/02شبيبة سيق

ش س ابراهيم
00/04شباب تموشنت

ج أ ع القادر
02/00

شباب سفيزف

زيد تموشنت
02/02وداد مستغانم
هلال سيق
00/01إتحاد تلمسان
شباب الحناية
01/02 شباب أدرار
لشعار           الفريــــــق               النقاط    لعب    لفارق
21+
11
29

شباب تموشنت

01
19+
10
26شبيبة تيارت

02
06+
10
22
شباب أدرار

03
06+11
20ش أ ع القادر

04
05+11

19

إتحاد وهران

05
04+
11
17
إتحاد تلمسان

06
01-11
16وداد مستغانم

07
01+10
15
شباب سفيزف

08
04+
11
14شباب الحناية

09
00+11
14زيد تموشنت

10
02-11
13
م س الشحمي

11
08-11
12هلال سيق   12
11-11
10

مثالية تغنيف

13
12-10
09
إتحاد ع الحجر
14
09-
11
08
شبيبة سيق

15
13-11
03ش س ابراهيم
 16
 مبــــاريـــات الجــــولة 04 الجمعة 13-10 -2017

شبيبة تيارت
00/00
إتحاد وهران

شباب الحناية
02/01هلال سيق
إتحاد تلمسان
00/00زيد تموشنت

وداد مستغانم
01/03م س الشحمي

شباب أدرار
00/01

ج أ ع القادر

شباب سفيزف
00/00ش س ابراهيم
شباب تموشنت
03/00مثالية تغنيف
شبيبة سيق
00/01 إتحاد ع الحجر
 مبــــاريـــات الجــــولة 05 الجمعة 20-10 -2017

ش س ابرهيم
00/04
شبيبة تيارت

زيد تموشنت
00/04شباب الحناية
إتحاد وهران
01/00شبيبة سيق

إتحاد ع الحجر
00/03شباب تموشنت

مثالية تغنيف
00/03

شباب سفيزف

ج أ ع القادر
02/02وداد مستغانم

هلال سيق
01/02شباب أدرار

م س الشحمي
00/01 إتحاد تلمسان

 مبــــاريـــات الجــــولة 06 الجمعة 27-10 -2017

شبيبة تيارت
04/00
مثالية تغنيف

شباب سفيزف
00/02إ عين الحجر
شباب تموشنت
01/00إتحاد وهران

وداد مستغانم
00/00شبيبة سيق

هلال سيق
00/04

زيد تموشنت

شباب الحناية
00/02م س الشحمي

إتحاد تلمسان
00/02ج أ ع القادر

شباب أدرار
02/02 ش س براهيم
الإذاعات الوطنية

  

 
 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مبــــاريـــات الجــــولة 07 السبت 11-11 -2017

ش أ ع القادر
01/04
شبيبة تيارت

إتحاد وهران
02/00شباب الحناية
م س الشحمي
01/02هلال سيق

شبيبة سيق
00/04شباب تموشنت

زيد تموشنت
00/01

شباب سفيزف

ش س ابراهيم
00/01وداد مستغانم

مثالية تغنيف
00/01شباب أدرار

إتحاد ع الحجر
00/04 إتحاد تلمسان

logo

 مبــــاريـــات الجــــولة 08 الجمعة 17-11 -2017

شبيبة تيارت
03/00
شبيبة سيق

شباب أدرار
15:00إتحاد ع الحجر
شباب سفيزف
02/01إتحاد وهران

وداد مستغانم
00/02شباب تموشنت

زيد تموشنت
00/01

م س الشحمي

هلال سيق
00/02ش أ ع القادر

شباب الحناية
00/00ش س ابراهيم

إتحادتلمسان
01/02 مثالية تغنيف

Crear pagina web facil

Creo mi página web

logo

 مبــــاريـــات الجــــولة 09 الثلاثاء 28-11 -2017

شباب تموشنت
00/00
شبيبة تيارت

مثالية تغنيف
00/03شباب الحناية

إتحاد ع الحجر
01/03هلال سيق

ش أ ع القادر
01/03زبد تموشنت

شبيبة سيق
01/01

شباب سفيزف

إتحاد وهران
00/01وداد مستغانم

م س الشحمي
01/02شباب أدرار

ش س ابراهيم
00/04 إتحاد تلمسان

 مبــــاريـــات الجــــولة 10 السبت 02-12 -2017

وداد مستغانم
00/01
شبيبة تيارت

شباب الحناية
00/01إتحاد ع الحجر

إتحاد تلمسان
01/03إتحاد وهران

شباب أدرار
01/00شبيبة سيق

شباب سفيزف
01/02

شباب تموشنت

م س الشحمي
00/02ش أ ع القادر

زيد تموشنت
02/01ش س ابراهيم

هلال سيق
00/01 مثالية تغنيف

 مبــــاريـــات الجــــولة 11 الجمعة 08-12 -2017

شبيبة تيارت
توقفشباب سفيزف

ش أ ع القادر
00/03شباب الحناية

ش س ابراهيم
00/01هلال سيق

شباب تموشنت
02/01زيد تموشنت

إتحاد ع الحجر
00/02

م س الشحمي

مثالية تغنيف
02/02وداد مستغانم

إتحاد وهران
00/02شباب أدرار

شبيبة  سيق
02/03 إتحاد تلمسان

                    ©2012- 2017 / jsmtiaret! - Tous Droits Réservés.                 

                    Designed by Prince Eljazaer